تبلیغات
جایی برای بازگشت - حسین از نگاه معلم تاریخ علی شریعتی

حسین از نگاه معلم تاریخ علی شریعتی

چهارشنبه 24 آذر 1389 11:13 ق.ظنویسنده : محمد علی جعفرزاده

 

  "شهید" زنده، جاوید، حماسه ساز، عارف، آگاه، انتخاب گر و روزی خوار نعم‌الهی است و این اصیل‌ترین دریافت از متون و فرهنگ اسلامی به شمار می‌رود ، چنانچه قرآن كریم نیز بدان اشاره می‌كند.

شهید، قلب تاریخ است هم چنان كه قلب به رگ‌های خشك اندام، خون، حیات و زندگی می‌دهد، جامعه‌ای كه رو به مردن می‌رود، جامعه‌ای كه فرزندانش ایمان خویش را به خویش، از دست داده‌اند و جامعه‌ای كه به مرگ تدریجی گرفتار است، جامعه‌ای كه تسلیم را تمكین كرده است، جامعه‌ای كه احساس مسئولیت را از یاد برده است و جامعه‌ای كه اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است و تاریخی كه از حیات و جنبش و حركت و زایش بازمانده است.
 شهید همچون قلبی، به اندامهای خشك مرده بی‌رمق این جامعه، خون خویش را می‌رساند و بزرگترین معجزه شهادتش این است كه به یك نسل، ایمان جدید به خویشتن را می‌بخشد.
  شهادت، برنده‌ترین سلاحی است كه هیچ دشمنی را یارای مقاومت در برابر آن نیست. یكی از بهترین و حیات بخش‌ترین سرمایه‌هایی كه در تاریخ تشیع وجود دارد، شهادت است.

در فرهنگ ما شهادت، مرگی نیست كه دشمن ما بر مجاهد تحمیل كند.

امام حسین (ع) یك شهید است كه حتی پیش از كشته‌شدن خویش به شهادت رسیده است نه در گودی قتلگاه،بلكه در درون خانه خویش، از آن لحظه كه به دعوت ولید حاكم مدینه كه از او بیعت مطالبه می‌كرد ، "نه" گفت، این، "نه" طرد و نفی چیزی بود كه در قبال آن، شهادت انتخاب شده است و از آن لحظه، حسین شهید است.


شهادت حسینی شرایط ویژه خود را می‌طلبد وقتی ظلم، انحطاط و انحراف همه‌گیر می‌شود و ارزشهای والای اسلامی مسخ می‌گردد و موعظه‌ها بر گوشه‌ای سنگین كارگر نمی‌افتد، حسین باهمه دانایی به عدم توانایی خود در پیروزی ظاهری بر دشمن، علنا به پیشواز مرگ می‌رود و با انتخاب شهادت، بزرگترین كاری را كه می‌شد كرد، انجام می‌دهد.

شكل مبارزه‌ای كه حسین انتخاب كرده، قابل فهمیدن نیست مگر این كه اوضاع وشرایطی كه حسین در آن شرایط، قیام خاص خودش را آغاز كرد، فهمیده شود.
اكنون حسین مسئول نگاهبانی انقلابی است كه آخرین پایگاههای مقاومتش از دست رفته است واز قدرت جدش و پدر و برادرش، یعنی حكومت اسلام و جبهه حقیقت و عدالت، یك شمشیر برایش نمانده و حتی یك سرباز! سال‌هایی است كه بنی‌امیه همه پایگاه‌های اجتماعی را فتح كرده است.

اسلام در این زمان، چون پوستین وارونه شده،ارزش‌های اسلامی رنگ باخته و دین با حاكمیت افراد فاسد و غاصب، رو به انحطاط و انحراف می‌رود.
 امام حسین (ع) در چنین شرایطی برای اصلاح دین جدش قیام می‌كند و از یك سو، نیرویی برای تغییر وضع موجود ندارد و از دیگر سو، در سكوت خود مشعل امیدی نمی‌بیند.

فتوای حسین این است: آری! در نتوانستن نیز بایستن هست برای او زندگی، عقیده و جهاد است. بنابراین، اگر او زنده است وبه دلیل این كه زنده است، مسئولیت جهاد در راه عقیده را دارد. انسان زنده، مسئول است و نه فقط انسان توانا. و از حسین، زنده‌تر كیست در تاریخ ما، كیست كه به اندازه او حق داشته باشد كه زندگی كند؟ و شایسته باشد كه زنده بماند.
     نفس انسان بودن، آگاه بودن، ایمان داشتن، زندگی كردن، آدمی را مسئول جهاد می‌كند و حسین مثل اعلای انسانیت زنده، عاشق و آگاه است. توانستن یا نتوانستن، ضعف یا قدرت، تنهایی یا جمعیت، فقط شكل انجام رسالت و چگونگی تحقق مسئولیت را تعیین می‌كند نه وجود آن را.

امام حسین (ع) فرزند خانواده‌ای است كه هنر خوب مردن را در مكتب حیات، خوب آموخته است.
     آموزگار بزرگ شهادت اكنون برخاسته است تا به‌همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن می‌فهمند و به همه آنها كه پیروزی بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد كه شهادت نه یك باختن، كه یك انتخاب است انتخابی كه در آن، مجاهد با قربانی كردن خویش در آستانه معبد آزادی و محراب عشق، پیروز می‌شود و حسین وارث آدم - كه به بنی‌آدم زیستن داد - و وارث پیامبران بزرگ - كه به انسان چگونه باید زیست را آموختند - اكنون آمده است تا در این روزگار به فرزندان آدم چگونه باید مردن را بیاموزند.

برخی درباره آثار شهادت حسینی تردید كردند و آن را قیامی خوانده‌اند كه شكست خورده است شگفتا! كدام جهاد و كدام جنگ پیروزی بوده است كه دامنه فتوحاتش در سطح جامعه در عمق اندیشه و احساس و در طول زمان و ادوار تاریخ ، این همه گسترده و عمیق و بارآور باشد.
     حسین با شهادت "ید بیضاء" كرد ، از خون شهیدان "دم مسیحایی" ساخت كه كور را بینا می‌كند و مرده را حیات می‌بخشد... اما نه تنها در عصر خویش و در سرزمین خویش، كه شهادت جنگ نیست، رسالت است، سلاح نیست، پیام است، كلمه‌ای است كه با خون تلفظ می‌شود.

آنها كه تن به هر ذلتی می‌دهند تا زنده بمانند، مرده‌های خاموش و پلید تاریخند و ببینید آیا كسانی كه سخاوتمندانه با حسین به قتلگاه خویش آمده‌اند ومرگ خویش را انتخاب كرده‌اند درحالی كه صدها گریزگاه آبرومندانه برای ماندنشان بود و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماندن شان بود توجیه و تاویل نكرده‌اند و مرده‌اند، اینها زنده هستند.
    آیا آنها كه برای ماندنشان تن به ذلت و پستی، رها كردن حسین و تحمل كردن یزید دادند، كدام هنوز زنده‌اند هر كس زنده بودن را فقط در یك لش متحرك نمی‌بیند، زنده بودن و شاهد بودن حسین را با همه وجودش می‌بیند، حس می‌كند و مرگ كسانی را كه به ذلتها تن داده‌اند تا زنده بمانند، می‌بیند.

این كه حسین فریاد می‌زند پس از این كه همه عزیزانش را در خون می‌بیند و جز دشمن كینه توز و غارتگر در برابرش نمی‌بیند فریاد می‌زند كه: "آیا كسی هست كه مرا یاری كند و انتقام كشد" مگر نمی‌داند كه كسی نیست كه او را یاری كند و انتقام گیرد؟ این سئوال، سئوال از تاریخ فردای بشری است و این پرسش، از آینده است و از همه ماست و این سئوال،انتظار حسین را از عاشقانش بیان می‌كند و دعوت شهادت او را به همه كسانی كه برای شهیدان حرمت و عظمت قائلند، اعلام می‌نماید.

   نمی‌توان از كربلای حسین نوشت و در آن، از كار بزرگ زینبی یادی نكرد، زیرا حادثه كربلا با نقش مكمل و بی‌بدیل حضرت زینب (س) كامل می‌شود.
رسالت پیام از امروز عصر، آغاز می‌شود. این رسالت بر دوش‌های ظریف یك زن، "زینب" زنی كه مردانگی در ركاب او جوانمردی آموخته است و رسالت زینب دشوارتر و سنگین‌تر از رسالت برادرش.
     آنهایی كه گستاخی آن را دارند كه مرگ خویش را انتخاب كنند، تنها به یك انتخاب بزرگ دست زده‌اند اما كار آنها كه از آن پس زنده می‌مانند، دشوار است و سنگین.
     و زینب مانده است، كاروان اسیران در پی‌اش، و صف‌های دشمن تا افق در پیش راهش، و رسالت رساندن پیام برادر بر دوشش. وارد شهر می‌شود، از صحنه بر می‌گردد.
     آن باغ های سرخ شهادت را پشت سر گذاشته و از پیراهنش بوی گل‌های سرخ به مشام می‌رسد. وارد شهر جنایت!، پایتخت قدرت، پایتخت ستم و جلادی شده است، آرام و پیروز، سراپا افتخار بر سر قدرت و قساوت، بر سر بردگان مزدور و جلادان و بردگان استعمار و استبداد فریاد می‌زند: (سپاس خداوند را كه این همه كرامت و این همه عزت به خاندان ما عطا كرد، افتخار نبوت، افتخار شهادت...)
     "اگر زینب پیام كربلا را به تاریخ باز نگوید، كربلا در تاریخ می‌ماند." امام حسین (ع) مظهر و سمبل حق است كه در همه عصرها، چون نمادی زنده و خروشان، ظهور پیدا می‌كند و همه كسانی را كه از پاسداری حقیقت زمان خود طفره می‌روند، به یاری می‌طلبد و در واقع یاری طلبیدن امام عشق در كربلا، انعكاس موج اندیشه اسلامی برای كمك به حق در همه زمانهاست.
     به واقع سیدالشهدا زنده‌ترین شهید تاریخ است،نام او، یاد او، خاطره او و داستان شگرف كربلای او، همه و همه در طول تاریخ برای همه نسلها نیروبخش، حیات آفرین، امید زا و انقلاب گستر است.
      خون حسین، مایه حیات بخشی است كه در گذر زمان بر كالبد ملت‌ها دمیده می‌شود و آنها را به زندگی فرا می‌خواند و حسین (ع) زنده جاویدی است كه هر سال، دوباره شهید می‌شود وهمگان را به یاری جبهه حق زمان خود، دعوت می‌كند.

برچسب ها: حسین از نگاه معلم بزرگ علی شریعتی ، حسین از نگاه علی شریعتی ، حسین ، امام حسین (ع) ، شهید ، كشته‌شدن ، شهادت ، فهمیدن ، رنگ ، پوستین ، اسلام ، ید بیضاء ، دم مسیحایی ، حسین س ، كربلا ، كربلای حسین ، زینب ، كاروان اسیران ، كاروان ، باغ های سرخ شهادت ، سرخ ، كربلا س ، انعكاس ، ugd avdujd ، علی شزیعتی ، افکار علی شریعتی ، مانیفست علی شریعتی ، اخلاخ ، کربلا از نگاه علی شریعتی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 دی 1389 12:22 ب.ظ

 
یکشنبه 26 شهریور 1396 08:12 ب.ظ
What's up to every body, it's my first go to see
of this website; this webpage includes remarkable and
genuinely fine information in favor of visitors.
یکشنبه 4 تیر 1396 03:53 ب.ظ
First off I want to say fantastic blog! I had a quick
question that I'd like to ask if you don't mind.

I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing however it
just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just
trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Kudos!
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 09:45 ق.ظ
Hi there, You've done a great job. I'll certainly digg it and in my
view recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this website.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 07:45 ب.ظ
Hi there, this weekend is nice in support of me, as this time i am reading this impressive informative article here
at my residence.
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:07 ق.ظ
A person essentially assist to make significantly articles
I might state. That is the first time I frequented your web page and thus
far? I surprised with the research you made to make this actual publish incredible.
Wonderful activity!
یکشنبه 20 فروردین 1396 09:11 ب.ظ
Howdy! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Carry on the great work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر